POM

Polyoxymethylen má trvalou tepelnou použitelnost od -60 °C do +100 °C. Pouze málo látek má větší tvrdost povrchu než POM-C. Na základě této vysoké tvrdosti a kluznosti povrchu se POM málo opotřebovává. Zásadně u něj nevzniká vnitřní pnutí. Copolymer má vysokou teplotní stabilitu. odolnost vůči chemikáliím a nepatrnou nasákavost.

Přednosti:

  • vysoká tvrdost a stálost
  • vysoká houževnatost (do -40 °C)
  • vysoká teplotní tvarová stálost
  • nepatrná nasákavost
  • vysoká stabilita rozměrů
  • dobrý elektrický izolant
  • vynikající kluznost a otěruvzdornost
  • vysoká odolnost vůči rozpouštědlům

Nevýhody:

  • nízká odolnost vůči silným kyselinám a oxidačním prostředkům
  • špatná lepitelnost a lakovatelnost

Příklady použití:

Součásti ložisek, součásti cívek, ozubená kola, kování, tělesa čerpadel, šrouby, stavební součástky v jemné mechanice a textilním průmyslu, kladky, díly přicházející do styku s kapalinami ...

POM-ELS elektricky vodivý (černý)

Varianta POM-C s vylepšenou elektrickou vodivostí. Vnitřní odpor cca ≤ 101 Ω x cm, povrchový odpor cca ≤ 103 Ω.

POM-ESD-FG (slonová kost)

Varianta POM-C s vylepšenou elektrickou vodivostí a současně certifikací pro potravinářství (2002/72/EC ,BfR, FDA). Povrchový odpor cca ≤ 1012 Ω.

POM-10PE (světle modrý)

Varianta POM-C s vylepšenými kluznými vlastnostmi pro aplikace se zvýšeným otěrem.

AK plast

Pivovarská 709
584 01 Ledeč nad Sázavou