Podporujeme

Naše společnost dlouhodobě a cíleně podporuje vybrané prospěšné neziskové projekty. Víme, že těch, kteří potřebují pomoc je mnoho, všem však pomoci nemůžeme. Zaměřujeme se proto na projekty, s jejichž protagonisty nás něco spojuje: houževnatost, cílevědomost, vytrvalost, pracovitost, životní optimismus a víra v sama sebe.
Podporujeme výhradně konkrétní osudy konkrétních lidí, kteří se nespoléhají na plošné příspěvky od státu či charitativních organizací a nežehrají na svůj osud. Naopak jsou aktivními hybateli svého vlastního života a věcí kolem sebe. Jejich podpora tak dává záruku kvalitního a smysluplného využití naší pomoci.


Zde jsou tři hlavní námi podporované projekty:

Jirka Mára – život na vozíku není hendikep

www.jirkamara.cz

Jirka Mára z Přerova je mladý muž, který trpí od svých 11 let nevyléčitelnou chorobou – svalovou dystrofií. Tato nemoc, jejímž projevem je postupné odumírání svalové tkáně, jej již před lety upoutala na invalidní vozík. Nemoc má bohužel progresivní vývoj, takže v současné době je Jirka odkázán na dýchání pomocí dýchacího přístroje. Jirka je však velký bojovník a na svůj život s tímto výrazným omezením nerezignoval. Již před léty se rozhodl dokázat, že ani závažný hendikep není překážkou k uskutečňování životních snů a cílů. Jeho cílem bylo procestovat na vozíku všechny světadíly na Zemi. Tento cestovatelský sen se mu během posledních 10 let v doprovodu svého táty, Jirky staršího, a částečně i zbytku rodiny podařilo vyplnit. Na svých cestách zažili ve skromných podmínkách spoustu dobrodružství i legrace a odnesli si mnoho krásných vzpomínek.  Zážitky z jednotlivých výprav pak zprostředkovávají nám ostatním pořádáním přednášek po celé ČR a pomocí knížek a DVD, které sami píší, natáčejí, vydávají a distribuují.
Naše společnost podporuje Márovy pravidelným nákupem většího množství těchto knih a DVD, kterými pak obdarováváme naše významné zákazníky s poděkováním za spolupráci ke konci roku. Jirka má náš velký obdiv a úctu. Stejně tak si velmi vážíme jeho táty Jirky staršího, který před lety opustil slibně se rozvíjející pracovní kariéru, aby se mohl s minimem počátečních prostředků plně věnovat svému synovi Jirkovi. Poslední světadíl, který zbývá Márovým navštívit je Antarktida. To je velmi náročný cíl. Ovšem jak říkají kluci Márovi, když se chce, tak „je všechno možný“. Přejeme jim brzké naplnění tohoto velkého snu!

Pro všechny Jirkovy příznivce máme smutnou zprávu - v pondělí 20. června 2016 Jirka i přes statečný boj své chorobě ve věku 25 let podlehl.
Budeš nám chybět, Jirko!

Babybox – projekt záchrany života
odložených novorozených dětí

www.babybox.cz

Další neziskovou aktivitou, kterou naše společnost systematicky a pravidelně podporuje, je projekt záchrany života odložených novorozených dětí prostřednictvím babyboxů, jehož neúnavným motorem a propagátorem je „babydědek Lu“, pan Ludvík Hess – člověk s duší umělce, spisovatel a vydavatel, chovatel koní a zachránce lidských životů. Od roku 2005 se mu podařilo zajistit instalaci téměř 70 babyboxů po celém území naší republiky, přičemž tyto „zázračné“ skříňky zachránily život již více než stovce novorozenců. Sympatické a obdivuhodné je, že veškeré tyto aktivity financuje „babydědek Lu“ bez zajištění od státu, pouze příspěvky od firemních a soukromých dárců. Kromě neustálého shánění sponzorů musí navíc velmi často bojovat s nepřízní úřadů a dokonce i s vedením některých nemocnic, které babyboxům paradoxně někdy nepřejí. Odložené novorozené děti nemají možnost jakýmkoliv způsobem svůj osud ovlivnit, mají však právo na život. A tu šanci jim dává právě kouzelný „babydědek Lu“ se svými skříňkami! Zaslouží si za svoji snahu náš obrovský obdiv a úctu a proto jej rádi podporujeme!

Bohumír Fürst-Fiřt – čs. letec, válečný hrdina, stíhací eso,
oběť perzekuce komunistického režimu

www.bohumirfurst.cz

Zapomenutý válečný hrdina, který prožil velkou část svého života v našem městě. Jeho silný životní příběh vypráví o naplnění snu stát se letcem, o zarputilosti,  smyslu pro čest a odpovědnost, o vlastenectví, odvaze a statečnosti. Jeho odkaz by proto neměl být zapomenut a měl by sloužit pro poučení nynějším i budoucím generacím. Po obsazení naší republiky nacistickým Německem uprchl v červnu 1939 do zahraničí s cílem aktivně bojovat proti okupantům. Jako stíhací pilot se aktivně zúčastnil obrany Francie v roce 1940 a po její kapitulaci uprchl do Velké Británie, kde vstoupil do řad RAF. Společně s pouhými 89 dalšími čs. piloty se zúčastnil slavné letecké Bitvy o Británii, ve které nacistické Německo utržilo první významnou porážku v 2. světové válce. V leteckých soubojích dosáhl celkem 5 sestřelů nepřátelských letadel, čímž se dle platných pravidel stal stíhacím esem. Byl 3. nejúspěšnějším čs. stíhacím pilotem v Bitvě o Británii a 23. nejúspěšnějším čs. stíhacím pilotem za celou 2. světovou válku. Za svoje hrdinství byl vyznamenán několika vysokými československými, britskými i francouzskými vyznamenáními. Po roce 1948 byl bezdůvodně propuštěn z armády, nezákonně vězněn a po propuštění z vězení perzekuován komunistickým režimem. Zemřel v roce 1978 v zapomnění v Ledči nad Sázavou.
Protože nechceme, aby se zapomínalo na hrdiny, kteří nasazovali svoje životy i za naši svobodu, podporujeme projekt připomínající a udržující památku tohoto našeho významného spoluobčana!


Rychlý kontakt

K dispozici jsme Vám
Po - Pá / 07:00 - 15:30 h

602 387 649


Další kontakty


Proč AK Plast ?

 • A
  = aktivní přístup
 • K
  = kvalitní produkty
 • P
  = profesionalita
 • L
  = loajalita
 • A
  = ambice a rozvoj
 • S
  = spokojený zákazník
 • T
  = transparentní partner
Více informací


You might be interestedAK plast

Pivovarska 709
584 01 Ledec nad Sazavou
Czech Republic