Chemická odolnost

Název látky PVC-U PP PE-HD PE-UHMW PMMA
Koncentrace (%) 20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 20 °C 60 °C
Aceton 100 - - + +/0 + +/0 + - -
Kyselina mravenčí 10 + 0 + + + + + + - -
Amoniak konc. + 0 + + + + + +
Chlorid amonný + + + + + + + +
Amylalkohol, čistý + 0 + + + + + + - -
Jablečná šťáva + + +
Benzol - - 0 - +/0 0/- + +/0 - -
Bělící louhy 12,5 CI + - 0 0 0 -
Kyselina boritá 100 + 0 + + + + + +
Brzdová kapalina + + + + + + + +
Butylacetat - - 0 - + 0 - -
Chlorid vápenatý + + + + + + + + + +
Chlor 100 0 - - - 0 - 0
Chlorbenzol 100 - - + 0/- 0 -
Chloroform - - 0 - 0/- - - -
Cyklohexan 100 + 0 + - + + + + - -
Cyklohexanon 100 - - + 0/- + +/0 - -
Dietyleter - - 0 + 0 - -
1,4-Dioxan 100 - - 0/- + +
Motorová nafta + + + + + + + + +
Ledová kyselina octová 100 + - + 0 + 0 + - -
Kyselina octová 5-10 + + + + + + + + + +
Etylacetát 100 - - + +/0 + +/0 - -
Etanol (etylalkohol) 96 + 0 + 0 + + + + +/0 -
Etylehchlorid 100 - - +/0 +/0 - -
Kyselina fluorovodíková 40 + 0 + + + 0 + - -
Formaldehyd 40 + + + + + + + + +
Fridex 40 + + + + + + + +
Glycerin 100 + + + + + + + + +
Glykol 100 + + + + + + + + +
Topný olej 100 + + + +/0 + + + + +
Heptan 100 + + 0 0 + +/0 + +/0 +
Isopropylalkohol 100 + + + + + + + +/0
Jodová tinktura 0 - + 0 + +/0 + - -
Hydroxid draselný 50 + + + + + + + + +
Kresolové roztoky - - + + + + + + - -
Lněný olej + + + + + + + + +
Metanol (metylalkohol) 100 + +/0 + + + + + + - -
Metylenchlorid 100 - - 0/- - 0/- - 0/- - - -
Metyletylketon 100 - - + 0 + - + - -
Mléko + + + + + + + + +
Kyselina mléčná 90 + + + + + + + +
Minerální oleje (bezaromatové) + + + +/0 + +/0 + + +
Siřičitan sodný + + + + + + + + +
Uhličitan sodný + + + + + + + + + +
Chlorid sodný + + + + + + + + +
Dusičnan sodný + + + + + + + +
Síran sodný + + + + + + + + +
Hydroxid sodný 15 + + + + + + + + +
Hydroxid sodný 60 + + + + + + + + - -
Nitrobenzen - - + +/0 + +/0 + - -
Kyselina šťavelová + + + + + + + + + -
Ozón (plyn) 0,5 ppm + + - - +/0 - +/0 - +
Parafinový olej 100 + 0 + + + + + + +
Perchloretylen - - 0 - 0 - 0 - 0
Ropa 100 + + + 0 + 0 + 0 +
Petrolej 100 + + 0
Fenol ca. 9 0 - + + + + + + - -
Kyselina fosforečná 50 + + + + + + + + - -
Propylalkohol + 0 + + + + + +
Pyridin - - + + + +/0 +
Kyselina chlorovodíková 10 + + + + + + + + + +
Kyselina chlorovodíková 50 + + - - 0 0/- 0 0/- - -
Kyselina solná 10 + + + + + + + + +
Kyselina solná konc. + + + /0 + + + + +
Sirouhlík 100 - - 0 - 0 - - -
Kyselina sírová 96 + +/0 0/- - 0 - 0 - - -
Sirovodík 96 + + + + + +/0 + +
Silikonový olej + + + + + + + + +
Jedlý olej + + + + + + + +
Tetrachlormetan - - - - 0/- - - -
Tetrahydrofuran 100 - - 0/- 0/- - - -
Toluol 100 100 - - + - 0/- - - -
Transformátové oleje + + +/0 + +/0 + + +
Benzín 91-95 okt. + + + + + + + + +
Benzín 98 okt. - - + + + + + + - -
Trichloretylen 100 - - 0 - +/0 - - -
Voda + + + + + + + + + +
Peroxid vodíku 10 + + + + + + + + +
Xylol - - - - - - - - - -
Kyselina citronová 10 + + + + + + + + + +
Název látky ABS PC PPE PA 6 PA 6.6
Koncentrace (%) 20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 20 °C 60 °C
Aceton 100 - - - - - - 0 0 0 0
Kyselina mravenčí 10 + + + + + - - - -
Amoniak konc. + + - - + +/0 - +/0 -
Chlorid amonný + + + + +
Amylalkohol, čistý + - + +
Jablečná šťáva + 0 0 + +
Benzol - - - - - - + + + +
Bělící louhy 12,5 CI - - - - - -
Kyselina boritá 100 + +/0 0 +/0 0
Brzdová kapalina + + + +
Butylacetat - - - - + +
Chlorid vápenatý + + + + + + + +
Chlor 100 - - 0 - -
Chlorbenzol 100 - - - - + +
Chloroform - - - - - - - - - 0/-
Cyklohexan 100 + - - + + +
Cyklohexanon 100 - - - - + + +
Dietyleter - - - - + +
1,4-Dioxan 100 - - +/0 - 0 + + + +
Motorová nafta + 0 + + + + +
Ledová kyselina octová 100 - - - - + - - - -
Kyselina octová 5-10 + + + + + + + +
Etylacetát 100 - - - - + + + -
Etanol (etylalkohol) 96 - - +/0 0 + + + + +
Etylehchlorid 100 - - - - + +
Kyselina fluorovodíková 40 0 - - + - - - -
Formaldehyd 40 + 0 + + + +
Fridex 40 + + + + + + +
Glycerin 100 + + +/0 0 + + + +
Glykol 100 + + + + 0 + 0
Topný olej 100 + + 0 + + + + + +
Heptan 100 + + + + +
Isopropylalkohol 100 0 - 0 + + + + +
Jodová tinktura 0 0 + - - - -
Hydroxid draselný 50 + +/0 - - + 0 0
Kresolové roztoky - - - - - - - -
Lněný olej + + + + + + + + +
Metanol (metylalkohol) 100 + +/0 + + + + + + - -
Metylenchlorid 100 - - - - 0 0 0
Metyletylketon 100 - - - - - - + +
Mléko + + + + + + + + + +
Kyselina mléčná 90 +/0 + - - - - - -
Minerální oleje (bezaromatové) + + + +
Siřičitan sodný + + + +
Uhličitan sodný + + + + + + + + +
Chlorid sodný + + + + + + + + + +
Dusičnan sodný + + + + + + + +
Síran sodný + +
Hydroxid sodný 15 + + - - + + +
Hydroxid sodný 60 + - - + 0 0
Nitrobenzen - - - - 0 0
Kyselina šťavelová + + + + 0 0
Ozón (plyn) 0,5 ppm + + 0 - - - -
Parafinový olej 100 + + + + + + + +
Perchloretylen - - - - 0 - 0 -
Ropa 100 - - 0 + +
Petrolej 100 0 0/- 0 - +
Fenol ca. 9 0 - - - - - -
Kyselina fosforečná 50 + + + + - - - -
Propylalkohol + + +
Pyridin - - - - + 0 + 0
Kyselina chlorovodíková 10 + 0 - - - - - -
Kyselina chlorovodíková 50 +/0 - - - - - - - - -
Kyselina solná 10 + 0/- + + - - - -
Kyselina solná konc. +/0 - 0/- - + - - - -
Sirouhlík 100 - - - - + - + -
Kyselina sírová 96 - - - - - - - - - -
Sirovodík 96 + + + + +
Silikonový olej + + + + + + + + +
Jedlý olej + + + + +
Tetrachlormetan - - - - - - + +
Tetrahydrofuran 100 - - - - + +
Toluol 100 100 - - - - + + + +
Transformátové oleje + 0/- + + + +
Benzín 91-95 okt. +/0 0 - - + + + +
Benzín 98 okt. - - - - - - + + + +
Trichloretylen 100 - - - - - - - + - +
Voda + + + +/0 + + + + + +
Peroxid vodíku 10 + + + + +/0 - +/0 -
Xylol - - - - - - + + + +
Kyselina citronová 10 + + + + + + +
Název látky PA 12 TR POM PET PVDF ECTFE
Koncentrace (%) 20 °C 20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 20 °C 60 °C
Aceton 100 0/- + 0 0 - +/0 - + +
Kyselina mravenčí 10 0 + - + 0 + + + +
Amoniak konc. + + + 0 - + + + +
Chlorid amonný + +/0 0 + + + +
Amylalkohol, čistý 0/- + + +
Jablečná šťáva + + + +
Benzol + 0 0 0 - + + + +
Bělící louhy 12,5 CI 0/- - - 0 + +
Kyselina boritá 100 0/- 0/- + + + +
Brzdová kapalina + + + + + + + +
Butylacetat + + 0 + + + - + +
Chlorid vápenatý + + + + + + + + +
Chlor 100 - + + + +
Chlorbenzol 100 0 0 0 - - + + + +
Chloroform 0/- - - - - + +
Cyklohexan 100 0 + + + + +
Cyklohexanon 100 + + 0 + 0
Dietyleter + + + + + + +
1,4-Dioxan 100 0 0 0 0 0 - + +
Motorová nafta + + + + + + + + +
Ledová kyselina octová 100 0 - - - + 0 + +
Kyselina octová 5-10 0 + + + 0 + + + +
Etylacetát 100 + 0 0 +/0 - + 0
Etanol (etylalkohol) 96 - + 0 + + + +
Etylehchlorid 100 0/- 0/- - + + + +
Kyselina fluorovodíková 40 - - - - + + + +
Formaldehyd 40 0 + + + + +
Fridex 40 + + 0 + + + +
Glycerin 100 + + 0 + + + + + +
Glykol 100 + + + + 0 + + + +
Topný olej 100 + + + + + + + + +
Heptan 100 + + + + + + + +
Isopropylalkohol 100 0 + + + 0 + +
Jodová tinktura - - + + + +
Hydroxid draselný 50 + - - + +
Kresolové roztoky - + +
Lněný olej + + + + + + + + +
Metanol (metylalkohol) 100 - + + + 0
Metylenchlorid 100 0 - - - - 0 - + 0
Metyletylketon 100 0/- 0 0 + 0/- - -
Mléko + + + + + + + + +
Kyselina mléčná 90 0 + +/0 0
Minerální oleje (bezaromatové) + + + + + + + + +
Siřičitan sodný - - + + + + + +
Uhličitan sodný + + + + + + + + +
Chlorid sodný + + + + + + + + +
Dusičnan sodný + + + + + + + + +
Síran sodný + + + + +
Hydroxid sodný 15 + + 0 - - + +
Hydroxid sodný 60 0 - - + 0
Nitrobenzen 0 0 + 0
Kyselina šťavelová + - + 0
Ozón (plyn) 0,5 ppm 0/- - - + + + +
Parafinový olej 100 + + + + + + + + +
Perchloretylen + + 0 +/0 - + +
Ropa 100 + + + +
Petrolej 100 + + + + + +
Fenol ca. 9 0/- - - - + + + +
Kyselina fosforečná 50 0/- - - + 0 + + + +
Propylalkohol - + +
Pyridin 0 + - -
Kyselina chlorovodíková 10 0/- - - + 0/- + + + +
Kyselina chlorovodíková 50 - - - - + + + +
Kyselina solná 10 0 - - + 0/- + + + +
Kyselina solná konc. 0 - - - - + + + +
Sirouhlík 100 + + + + 0 +
Kyselina sírová 96 0 - - - - + + +
Sirovodík 96 + + + + + +
Silikonový olej + + + + + + + + +
Jedlý olej + + + + + + + + +
Tetrachlormetan + + 0 + 0 + +
Tetrahydrofuran 100 0 0 0 - - 0 - - -
Toluol 100 100 + + + +/0 - + +/0 + +
Transformátové oleje + + + + + + + + +
Benzín 91-95 okt. + + + + + + + + +
Benzín 98 okt. + + + + 0 + + + +
Trichloretylen 100 0 0/- 0 - + + + +
Voda + + + + - + +
Peroxid vodíku 10 0 + - + 0 + + + +
Xylol + + + 0 - + +/0 + +
Kyselina citronová 10 + 0 - + 0 + + + +
Název látky PSU PPSU PEI PPS PEEK
Koncentrace (%) 20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 20 °C 60 °C
Aceton 100 - - - - - - + + +
Kyselina mravenčí 10 - - + + + 0
Amoniak konc. 0 - - + + + 0
Chlorid amonný + + + + +
Amylalkohol, čistý +
Jablečná šťáva + + +
Benzol - - 0 0 + 0 +
Bělící louhy 12,5 CI
Kyselina boritá 100 + +
Brzdová kapalina + + + + +
Butylacetat + + + +/0 + + +
Chlorid vápenatý + + + + + + + +
Chlor 100 +
Chlorbenzol 100 - - + +/0 0 +
Chloroform - - + +/0 0 +
Cyklohexan 100 + + +
Cyklohexanon 100 + 0/-
Dietyleter + + + + +
1,4-Dioxan 100 + + +
Motorová nafta + + + + + + + +
Ledová kyselina octová 100 + + + +
Kyselina octová 5-10 + + + + + + + +
Etylacetát 100 - - + + +
Etanol (etylalkohol) 96 + + + + + + + + +
Etylehchlorid 100 /td> + +
Kyselina fluorovodíková 40 0 0/- - -
Formaldehyd 40 + + + +
Fridex 40 + + + + + +
Glycerin 100 + + + + +
Glykol 100 + + + +
Topný olej 100 + + +
Heptan 100 + + + +
Isopropylalkohol 100 +/0 + + +
Jodová tinktura 0
Hydroxid draselný 50 +
Kresolové roztoky
Lněný olej +
Metanol (metylalkohol) 100 + 0 0 + + + + + +
Metylenchlorid 100 - - - - - 0/- +
Metyletylketon 100 - - 0 0 0 + + + 0
Mléko + + + + +
Kyselina mléčná 90 + +
Minerální oleje (bezaromatové) + + + + + + + +
Siřičitan sodný + + +
Uhličitan sodný + + + + +
Chlorid sodný + + + + + + + +
Dusičnan sodný + +
Síran sodný + +
Hydroxid sodný 15 + + + + + +
Hydroxid sodný 60 + 0/- + +
Nitrobenzen +
Kyselina šťavelová + + +
Ozón (plyn) 0,5 ppm + 0
Parafinový olej 100 + +
Perchloretylen - - + 0 + +
Ropa 100 /td> + +
Petrolej 100 + +
Fenol ca. 9 + 0 +
Kyselina fosforečná 50 + + + + + + +
Propylalkohol +
Pyridin + +
Kyselina chlorovodíková 10 + + + + - - + 0/- + +
Kyselina chlorovodíková 50 - - - + 0
Kyselina solná 10 + + + + + + 0/- + +
Kyselina solná konc. 0/- + - + +/0
Sirouhlík 100
Kyselina sírová 96 - - 0/- - +/0 +/0 - -
Sirovodík 96 +
Silikonový olej + + + + + +
Jedlý olej + + + + +
Tetrachlormetan 0 - + 0 +
Tetrahydrofuran 100 + + 0 +
Toluol 100 100 - - 0 0/- +/0 +/0 0 +
Transformátové oleje + + + + + + + +
Benzín 91-95 okt. + + + + + + + + +
Benzín 98 okt. + + + +/0 +
Trichloretylen 100 - - + + - + +
Voda + 0 + 0 + +/0 + +/0 + +
Peroxid vodíku 10 + 0 +
Xylol - - + + +/0 +
Kyselina citronová + + + + + +
+ odolává 0 podmíněně odolává - neodolává

* Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Odolnost je ovlivněna v závislosti na teplotě, době působení, koncentraci, vnitřním napětí dílce, mechanickém zatížení atd. a nezbavuje uživatele povinnosti provedení vlastních zkoušek a pokusů. Uvedené hodnoty byly sestaveny na základě aktuálních poznatků a zkušeností. Odpovědnost za použítí daného materiálu pro konkrétní aplikaci nese plně uživatel.

Mohlo by vás zajímat


AK plast

Pivovarská 709
584 01 Ledeč nad Sázavou